►  Generalforsamlinger

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub/Nyborg Frimærke-Klub

Mandag den 26. februar 2024 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af formanden
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 12. februar 2024)
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lennie Larsen, Martin Fogh-Schulz og Mona Holmberg – sidstnævnte modtager ikke genvalg)
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 12. februar 2024.

NB: Husk at medbringe denne dagsorden samt lovene.

Læs referatet her.


Der indkaldtes til generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub/Nyborg Frimærke-Klub

Mandag den 30. januar 2023 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af formanden
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 16. januar 2023)
  5. Valg af formand (på valg er Philip Rasmussen, der modtager genvalg)
  6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (på valg er Erik Jakobsen, der modtager genvalg)
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 16. januar 2023.

NB: Husk at medbringe denne dagsorden samt lovene.

Download referatet her.

Download regnskabet for 2022 her.


I Postsmakken juli 22 blev indkaldt til

Ekstraordinær generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub / Nyborg Frimærke-Klub
mandag den 1. august 2022 kl. 19.15

i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af NFKs reviderede love
 3. Eventuelt

Forslag til reviderede love blev godkendt. Se lovene under link “Love for NFK


Der indkaldtes til generalforsamling i
Nyborg Filatelist-Klub/Nyborg Frimærke-Klub

Mandag den 31. januar 2022 kl. 19.10 i Anders Draghes Gård, Kongegade 24.

Dagsorden i henhold til NFK’s love §5:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det revideret regnskab
  4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 17. januar 2022)
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg er Lennie Larsen, Mona Holmberg og Martin Fogh-Schultz, der alle modtager genvalg)
  6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Eventuelt

Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn på mødet den 17. januar 2022.

NB: Husk at medbringe denne dagsorden samt lovene.

Læs referatet her

Læs beretningen her