► DFF

Er du medlem af Nyborg Filatelist-Klub, er du samtidig medlem af  
Danmarks Filatelist Forbund – DFF

 

DFF udgiver et medlemsblad:

Dansk Filatelistisk Tidsskrift – DFT

DFT – Dansk Filatelistisk Tidsskrift er medlemsbladet for Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

Tidsskriftet udkommer 6 gange om året – hveranden måned – i starten af februar, april, juni, august, oktober og december måned. Alle numre udkommer med 80 sider.

Indholdet er bredt om frimærker, breve og postkort fra hele verden. De fleste af artikler er skrevet af medlemmer for medlemmerne. Indholdet kan være meget alment, men det kan også være dybt specialiseret.

Ud over artikler er der faste rubrikker som: nye frimærker (især fra Norden), oplysninger fra forbundet, klubbernes annoncer om byttedage og udstillinger og spørgehjørnet (hvor medlemmerne spørger – ofte om varianter – og hvor redaktøren prøver at svare eller indhenter ekspertsvar fra andre kontakter).

Der er et omfattende annoncemarked – de gule sider – hvor medlemmer (inklusive abonnenter) gratis kan indrykke 6 annoncer om året – i princippet et i hvert nummer – med egne efterlysninger eller salgstilbud eller bytteønsker.

DFT sendes til alle medlemmer i de over 100 frimærkeklubber, der danner Danmarks Filatelist Forbund.